GrafikGrafikGrafik

Nyt fra os

Fuld bedøvelseGrafik

Alle vores undersøgelser kan foretages uden bedøvelse. Hvis der er grund til fuld bedøvelse, kan man henvises til dette på hospital og vil modtage behandlingen gratis. Hvis man ikke ønsker henvisning til hospital, kan ønsket om fuld bedøvelse opfyldes imod betaling.

Klinikken har en aftale med en narkoselæge, som kommer i de særlige tilfælde.

Du er velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak om dette.

PatienttilfredshedsundersøgelseGrafik

Rothmans klinik har i oktober 2018 gennemført en patient tilfredshedsundersøgelse, hvor vi har opnået 95-100% patient tilfredshed med behandling, kommunikation og ventetid. 

Vi glæder os over resultatet  og arbejder videre med patienttilfredsheden ved hjælp af, "Ris og Ros" kasse opsat i klinikken. Vi modtager med taknemmelighed kommentarer.

CORONA VIRUSGrafik

Har du inden for de sidste 14 dage opholdt dig i
NordItalien
(Emilia‐Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto)
Kina
Singapore
Hong Kong
Japan
Syd Korea
Iran
Eller
Haft tæt kontakt med en mistænkt smittet person
SÅ SKAL DU KONTAKTE KLINIKKEN TELEFONISK PÅ 36704048 I TELEFONTIDEN MAN-TORS MELLEM KL. 08.30-11.30 DA DET SKAL AFKLARES, OM DU KAN VÆRE SMITTET MED CORONA
FØR VI KAN MODTAGE DIG I KLINIKKEN.

For at forebygge smitte giver vi ikke hånd :0)

Ferie for klinikkenGrafik

Klinikken har sommerferielukket fra den 03-07-2020 til den 03-08-2020

I tilfælde af at klinikken holder lukket, er det muligt at søge andre speciallæger på Sundhed.dk

Ventetid på undersøgelse og behandlingGrafik

På sundhed.dk vil klinikkens aktuelle ventetider foreligge. 

Det drejer sig dog om gennemsnitlige ventetider, da der vil blive taget hensyn til det enkelte tilfælde, hvilket vil give en stor variation. 

Der gives tider indenfor 7-10 dage, hvis egen læge henviser med begrundet mistanke om kræft. 

Screening for tarmkræftGrafik

Siden april 2014 er der indført screening for kræft i tyktarmen i Danmark. Screeningen henvender sig til hele befolkningen i aldersgrupper 50-74 år. Formålet er at finde kræft i tyktarmen i så tidligt et stadium som muligt eller i bedste fald at finde og fjerne forstadier til kræft, således at man undgår at blive syg. Man vil blive screenet hvert andet år med en undersøgelse for blod i afføringen. Kun hvis man finder blod, vil man blive tilbudt en kikkertundersøgelse af tarmen. 

Fuld bedøvelseGrafik

Alle undersøgelser, som klinikken tilbyder kan foretages uden fuld bedøvelse. Hvis du alligevel har et ønske om at blive bedøvet, kan du henvises til hospital med henblik på dette. Hvis du ønsker at blive undersøgt i klinikken i fuld bedøvelse, har vi en aftale med en narkoselæge, som kan komme efter ønske. Bedøvelse er ikke dækket af sygesikringen, hvorfor du selv må dække udgifterne til dette.

Besøg fra SundhedsstyrelsenGrafik

Endelig konklusion

Sundhedsstyrelsen har efter tilsynsbesøget den 20. januar 2015 konkluderet, at behandlingsstedet opfylder målepunkterne.

Sundhedsstyrelsen har ingen anmærkninger til de undersøgte forhold på behandlingsstedet.

Se rapporten her

AkkrediteringGrafik

Akkrediteringsnævnet har behandlet klinikkens sag og klinikken har fået tildelt status:

                     AKKREDITERET

Se rapporten her:

http://www.ikas.dk/afgørelser/praktiserende-speciallæger/

Se certifikatet her:

Besøg fra ArbejdstilsynetGrafik

Klinikken har haft besøg fra Arbejdstilsynet i september 2014. Vi fik en grøn smiley uden anmærkninger. 

Se smiley her

Utilsigtet hændelseGrafik

Sker der utilsigtet hændelse i klinikken, vil den blive indberettet til Sundhedsstyrelsen. Såfremt man som pt. føler, at der er opstået en utilsigtet hændelse, har man ret til at indberette dette.

http://Patientombuddet.dk

http://dpsd.dk

Behandlingerne

Behandlingerne

Kikkertundersøgelser, mindre kirurgiske indgreb og ultralydsundersøgelser.

Når du kontakter klinikken vil du som oftest få en tid direkte til kikkertundersøgelse, ultralyd eller operation. I visse tilfælde vil der være behov for en forundersøgelse, som er en samtale med lægen, for at planlægge det bedste forløb for dig.

IkonSe oversigt over vores behandlinger

Patienter

Patienter

Klinikken behandler alle patienter, som har brug for en kikkertundersøgelse eller et mindre kirurgisk indgreb.

Klinikken har overenskomst med sygesikringen. Det betyder at du gratis kan blive behandlet, hvis du er i sygesikringsgruppe 1 og har fået en henvisning fra dine egen læge. Hvis du er i sygesikringsgruppe 2, kan du henvende dig uden henvisning, men du skal selv betale for behandlingen.
Børn behandles kun i særlige tilfælde.

IkonFind patientinformation