GrafikGrafik

Patientsikkerhed

Patienter, som bliver behandlet i klinikken er dækket af den offentlige patientforsikring.

For at sikre bedst mulig patientsikkerhed har sundhedsstyrelsen udarbejdet en række retningslinier, som skal følges af private klinikker og behandlingssteder. Klinikken overholder disse retningslinier. Der føres tilsyn fra embedslægen efter behov.

Pr. 12-09-2016 har Statens Serum Institut godtkendt udstyret til sterilisation.

Klinikken overholder gængse retningslinier for behandling indenfor specialet. For at holde sig opdateret deltager personalet regelmæssigt i både nationale og internationale møder og kongresser.

Kikkerterne vaskes og sprittes af efter Statens Serum Instituts anvisninger i Cleantop. Både Cleantop og endoskoper serviceres årligt hos Braun Scandinavia.

Instrumenter vaskes og autoclaveres efter gældende retningslinier i Gettinge K5+ autoclave, som er certificeret ISO 3864. Autoclaven kontrolleres med dampindikatorstrimler Bowie Dick, som er certificeret ISO 11140-4 og Statens Serum Instituts sporprøver, som er certificeret ISO 9001 og ISO 13485.

Privatlivspolitik for patienter Hent PDF

Behandlingerne

Behandlingerne

Kikkertundersøgelser, mindre kirurgiske indgreb og ultralydsundersøgelser.

Når du kontakter klinikken vil du som oftest få en tid direkte til kikkertundersøgelse, ultralyd eller operation. I visse tilfælde vil der være behov for en forundersøgelse, som er en samtale med lægen, for at planlægge det bedste forløb for dig.

IkonSe oversigt over vores behandlinger

Patienter

Patienter

Klinikken behandler alle patienter, som har brug for en kikkertundersøgelse eller et mindre kirurgisk indgreb.

Klinikken har overenskomst med sygesikringen. Det betyder at du gratis kan blive behandlet, hvis du er i sygesikringsgruppe 1 og har fået en henvisning fra dine egen læge. Hvis du er i sygesikringsgruppe 2, kan du henvende dig uden henvisning, men du skal selv betale for behandlingen.
Børn behandles kun i særlige tilfælde.

IkonFind patientinformation