GrafikGrafik

Nyt fra os

NemID skifter til MitIDGrafik

Fremadrettet vil al information som tidligere er blevet sendt til NemID sendes til MitID.

For mere information om MitID henviser vi til borger.dk

CORONA VIRUSGrafik

Haft tæt kontakt med en mistænkt smittet person
SÅ SKAL DU KONTAKTE KLINIKKEN TELEFONISK PÅ 36704048 I TELEFONTIDEN MAN-TORS MELLEM KL. 08.30-11.30 DA DET SKAL AFKLARES, OM DU KAN VÆRE SMITTET MED CORONA
FØR VI KAN MODTAGE DIG I KLINIKKEN.

Har du behov for at have en pårørende eller en tolk med i klinikken, kan dette tillades.

Coronapas kræves.

For at forebygge smitte giver vi ikke hånd :0)

Der skal bæres mundbind i klinikken.

Ferie for klinikkenGrafik

Vinterferie lukket fra d. 16-02-2024 til og med 26-02-2024

Påskeferie lukket fra 22-03-2024 til og med 01-04-2024

Fridag lukket 26-02-2024

Lukket for kongres 15-04-2024

Grundlovsdag lukket d. 05-06-2024

Fridag lukket 01-07-2024

Sommerferie lukket fra 12-07-2024 til og med 09-08-2024

Sensommerferie lukket fra 20-09-2024 til og med 27-09-2024

Lukket for kursus d. 10-10-2024

Efterårsferie lukket fra 18-10-2024 til og med 25-10-2024

Juleferie lukket fra 20-12-2024 til og med 05-01-2024

I tilfælde af at klinikken holder lukket, er det muligt at søge andre speciallæger på Sundhed.dk

Ventetid på undersøgelse og behandlingGrafik

På sundhed.dk vil klinikkens aktuelle ventetider foreligge. 

Det drejer sig dog om gennemsnitlige ventetider, da der vil blive taget hensyn til det enkelte tilfælde, hvilket vil give en stor variation. 

Der gives tider indenfor 7-10 dage, hvis egen læge henviser med begrundet mistanke om kræft. 

Tider angående hæmorider og lignende er der ca. 6 måneders ventetid på.

PatienttilfredshedsundersøgelseGrafik

Rothmans klinik har i oktober 2018 gennemført en patient tilfredshedsundersøgelse, hvor vi har opnået 95-100% patient tilfredshed med behandling, kommunikation og ventetid. 

Vi glæder os over resultatet  og arbejder videre med patienttilfredsheden ved hjælp af, "Ris og Ros" kasse opsat i klinikken. Vi modtager med taknemmelighed kommentarer.

Screening for tarmkræftGrafik

Siden april 2014 er der indført screening for kræft i tyktarmen i Danmark. Screeningen henvender sig til hele befolkningen i aldersgrupper 50-74 år. Formålet er at finde kræft i tyktarmen i så tidligt et stadium som muligt eller i bedste fald at finde og fjerne forstadier til kræft, således at man undgår at blive syg. Man vil blive screenet hvert andet år med en undersøgelse for blod i afføringen. Kun hvis man finder blod, vil man blive tilbudt en kikkertundersøgelse af tarmen. 

Fuld bedøvelseGrafik

Alle undersøgelser, som klinikken tilbyder kan foretages uden fuld bedøvelse. Hvis du alligevel har et ønske om at blive bedøvet, kan du henvises til hospital med henblik på dette. Hvis du ønsker at blive undersøgt i klinikken i fuld bedøvelse, har vi en aftale med en narkoselæge, som kan komme efter ønske. Bedøvelse er ikke dækket af sygesikringen, hvorfor du selv må dække udgifterne til dette.

Besøg fra SundhedsstyrelsenGrafik

Endelig konklusion

Sundhedsstyrelsen har efter tilsynsbesøget den 20. januar 2015 konkluderet, at behandlingsstedet opfylder målepunkterne.

Sundhedsstyrelsen har ingen anmærkninger til de undersøgte forhold på behandlingsstedet.

Se rapporten her

AkkrediteringGrafik

Akkrediteringsnævnet har behandlet klinikkens sag og klinikken har fået tildelt status:

                     AKKREDITERET

Se rapporten her:

http://www.ikas.dk/afgørelser/praktiserende-speciallæger/

Se certifikatet her:

Besøg fra ArbejdstilsynetGrafik

Klinikken har haft besøg fra Arbejdstilsynet i september 2014. Vi fik en grøn smiley uden anmærkninger. 

 

Utilsigtet hændelseGrafik

Sker der utilsigtet hændelse i klinikken, vil den blive indberettet til Sundhedsstyrelsen. Såfremt man som pt. føler, at der er opstået en utilsigtet hændelse, har man ret til at indberette dette.

http://Patientombuddet.dk

http://dpsd.dk

Behandlingerne

Behandlingerne

Kikkertundersøgelser, mindre kirurgiske indgreb og ultralydsundersøgelser.

Når du kontakter klinikken vil du som oftest få en tid direkte til kikkertundersøgelse, ultralyd eller operation. I visse tilfælde vil der være behov for en forundersøgelse, som er en samtale med lægen, for at planlægge det bedste forløb for dig.

IkonSe oversigt over vores behandlinger

Patienter

Patienter

Klinikken behandler alle patienter, som har brug for en kikkertundersøgelse eller et mindre kirurgisk indgreb.

Klinikken har overenskomst med sygesikringen. Det betyder at du gratis kan blive behandlet, hvis du er i sygesikringsgruppe 1 og har fået en henvisning fra dine egen læge. Hvis du er i sygesikringsgruppe 2, kan du henvende dig uden henvisning, men du skal selv betale for behandlingen.
Børn behandles kun i særlige tilfælde.

IkonFind patientinformation